Om MWM Group

MWM Parking är en del av MWM Group AB

logoMWM är ett IT-tjänstföretag som skapar värde genom att integrera smarta IT-lösningar med förändrade arbetsprocesser för företag framförallt i mediaindustrin

Vi erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och hantering av outsourcingfrågor. Våra uppdragsgivare spänner över ett vitt fält av företag och organisationer – från lokala civiltryckerier till multinationella dagstidningskoncerner.

Vi har t ex ett 20-tal dagstidningstryckerier i USA på vår kundlista.Med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetskunskap hjälper vi våra kunder att bli lönsamma genom att kunna arbeta mer effektivt.

MWM grundande 1998 och har idag ett 30-tal medarbetare och finns med kontor i Stockholm, Västerås och i Pittsburg, USA.

Vi har ca 180 kunder.
Affärsidé

MWM erbjuder konsult- och systemtjänster. Genom specialistkompetens skapar vi ökad lönsamhet för våra kunder.

Vi erbjuder förändringsledning, effektivisering av processer och rutiner samt upphandling av system och tjänster.
Vi utvecklar och implementerar IT- system.
Vi har djup kunskap och erfarenhet om kundens bransch och processer.
Vi fokuserar på att i alla delar leverera tydlig ekonomisk nytta för kunden.

Vision

Inom de affärsområden där vi är verksamma i ska vi vara en ledande leverantör och rådgivare.

MWM ska står för branschkunskap, specialistkompetens och närhet till kunden.
Våra tjänster och system präglas av kvalitet och tydlig kundnytta.
Vi koncentrerar våra erbjudanden på ett antal branscher