Faktureringsmotorn

En flexibel faktureringsmotor

dynamics-ax2012_300

Ekonomifunktionaliteten är centraliserad kring fakturering, inbetalningshantering och kravhantering. Bokföring av utförda systemhändelser är automatiserade utifrån gällande kontoplan.

Fakturering utförs i två steg, urval och skapande. Urvalsprocessen baseras på anläggning, delområde, platsdimension, produkt, kundtyp och kund. Framtaget urval presenteras för användaren för kontroll. Transaktioner som inte skall debiteras tas bort och är då åter aktuell för fakturering vid nästa urval. Transaktioner som godkänns faktureras och bokförs inom Dynamics AX standardfunktioner. Detta möjliggör reskontrahantering enligt Dynamics AX standardfunktioner. Skapade fakturor med tillhörande information så som välkomstbrev, avtal, dekaler osv. skrivs ut lokalt eller skickas till logistikpartner.

Påminnelse- och kravhantering utförs genom Dynamics AX standardfunktioner för kravhantering. Påminnelser och inkassoskapande görs även det i en urvalsprocess och en skapandeprocess för att möjliggöra borttag av poster som ej är önskvärda. Genom standardfunktioner i Dynamics AX kan kunder spärras för kravåtgärd, som inte är aktuella, beroende på att deras totala kundsaldo inte överstiger miniminivå. Skapade påminnelser skrivs ut lokalt eller skickas till logistikpartner. Skapade inkassokrav kan exporteras till extern part för hantering.

Betalningshantering görs enligt Dynamics AX standardfunktioner för manuella och automatiserade betalningar. Dynamics AX stödjer filformat avseende import från BG-OCR, PG-OCR och BG-max. Systemet hanterar även utgående format avseende utbetalning via BG-ag samt försändelse av betalningsuppdrag (autogiro) till bankgirocentralen. Genom MWM Parking har automatiserad funktionalitet adderats avseende hantering av medgivanden om betalning via autogiro.

Utöver de branschspecifika funktioner som nämns ovan är Dynamics AX ett fullt utvecklat ERP system som därmed kan hantera kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, inventarier enligt god redovisningssed för medelstora till stora företag.