MWM Parking

MWM Parking

parking

För att möjliggöra för företag inom parkeringsbranschen att dra full nytta av Dynamics AX har MWM utvecklat vertikalen MWM Parking som är ett avancerat uthyrnings- och debiteringssystem för parkeringsbolag.

Denna vertikal adderar inte bara branschspecifika funktioner till Dynamics AX utan anpassar standardfunktioner på ett sätt som gör de ändamålsenliga för branschen. Exempel på detta kan nämnas den avtalshantering och faktureringsmotor som vertikalen medför. Dessa gör det möjligt för användaren att på ett rationellt sätt generera fakturor utifrån ett parkeringsavtal innefattande inte bara månadsavgifter utan även avgifter för tjänster, förlorade/ej återlämnade passerdon och ersättningsdekaler. Dessutom kan personal på fältet hålla koll på övervaknings- och uthyrningsavtal via mobila enheter samt kontrollera aktiva och inaktiva dekaler.
Funktionaliteten i lösningen är rollstyrd och adderar till Dynamics AX branschanpassade roller avseende