Marknadsmodulen

I marknadsmodulen optimerar du utnyttjandet

garage

I marknadsmodulen administreras anläggningar och dess fysiska ytor, samt skapande av produkter för marknadsföring av ytorna med tillhörande prishantering.

MWM Parking är centraliserat kring hur en fysisk yta skall marknadsföras. Systemet hanterar anläggningar med grunddata om anläggningen såsom adress, position, öppettider mm.

En anläggning kan ha delområden inom vilka en fysisk yta definieras i form av dimensioner (en gruppering av ytor som är likvärdiga och ser ut på ett visst sätt). Dimensionen har parametrar som beskriver ytan i form av fordonstyp, höjd och bredd, samt om den skall ses som rörlig eller fast. Platsdimensionens värden avseende hur många fysiska och uthyrningsbara platser den konsumerar av delområdet avgör hur många totala objekt som kan hyras ut.

Enskilda platser skapas utifrån angivet antal och nummersätts. För att optimera uthyrningen delas en dimension upp i flera parkeringsprodukter. Syftet med produkterna är att optimera uthyrningen då man kan sälja mer än en produkt mot en fysisk yta, t ex: Rörlig plats 08-18 och Lör-Sön. Produkten anger också huruvida en dekal behövs för parkering, om en dekal behövs produceras denna i samband med fakturering. Produkten hanterar även vilka boendeparkeringsadresser som krävs för att hyra produkten. Pris anges mot produkten som också möjliggör eventuell rabatthantering och specifik prissättning.

Utöver hanteringen av platser möjliggör systemet uppsättning av tjänster och passerdon. Dessa kan prissättas och medföljer kunden vid fakturering. Administrativa avgifter kan även tas ut vid nästkommande faktura för ersättning av don eller dekaler.

Fakturering görs även av anläggningar med endast övervakning. Detta hanteras genom Dynamics AX standardfunktion för återkommande fakturor.