Kundcentersmodulen

Modulen Kundcenter skapar effektivitet

teamwork
Kundcenterfunktionaliteten är centraliserad kring hantering av kunder, avtal och potentiella kunder. Systemet erbjuder kundregistrering och uppdatering genom inhämtande av data från kreditupplysningsinstitut. Folkbokföringsadressen används som kundadress för validering mot boendeparkering.

Arbetet med uthyrning är centraliserad kring sökformulär där parametrar kring plats, datum och produkttyp underlättar sökningen. Om en produkt inte finns tillgänglig kan sökande adderas till en kö. När en plats blir tillgänglig kan en uthyrning påbörjas. Avtal, välkomstbrev och eventuell första debitering utförs som del av avtalskapandet. Utskrifter och utskick till kund kan köas för överföring till logistikpartner eller hanteras internt. Kvittenshantering avseende erforderliga don skapas vid utlämning. Utlämnade don loggas också mot kunden.

Uppsägning av avtal kan göras för enskild plats eller kunds samlade åtagande. Uppsägningsbrev skapas med information om vilka don som skall återlämnas. Om kund betalat för längre tid än utflyttningsdatum skapas kreditering som sedermera utbetalas via Dynamics AX standardfunktioner. Påminnelsehantering för ej återlämnade passerdon möjliggör för administrativ fakturering.

Erbjudanden om plats till köande kan göras via e-post och SMS.

Kundcenter kan hantera dynamiska brevutskick som baseras på ett urval av kunder. Brev byggs upp genom val av mallar som sammanfogas till ett brev. Inom varje mall kan ett antal s.k. placeholders användas för att få in dynamiskt data.