Microsoft Dynamics AX 2012

En stabil lösning från Microsoft

dynamics-ax2012_300

Dynamics AX är ett flexibelt affärssystem som gör det möjligt att möta utmaningar och får företaget att fortsätta utvecklas. Microsoft Dynamics erbjuder standardfunktionalitet så som Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Bokföring, Projekthantering, Service, Bankkontohantering, Produktion och Inventarier. Dynamics AX är inte bara tillgängligt som konventionell klientserver-applikation utan möjliggör för användaren att arbeta i ett känt gränssnitt såsom Office. Ett exempel på detta är att användarna kan driva hela budgetprocessen i Excel med direkt integration mot system avseende data och behörighet.

Snabb start genom igenkänning

Microsoft Dynamics AX ser ut som, fungerar som och är sömlöst tillsammans med Microsoft Outlook och de övriga Office-produkterna. Själva nyckeln till varför så många kunder tycker att det är lätt att komma igång och verkligen börja använda systemet i produktion är att det är så enkelt att integrera med andra produkter i Microsofts portfölj.
Eftersom Microsoft Dynamics AX är rollbaserat, så blir det lättare att hitta just den information och de funktioner du och dina medarbetare behöver.

Microsoft Dynamics AX är en säker investering

Microsoft satsar stora pengar och mycket tid på att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen. Det gör att du, om du väljer AX från Microsoft, också väljer ett framtidssäkert system och du kan vara lugn att systemet kommer att finns kvar och utvecklas under överskådlig tid.

Ett verksamhetssystem som fungerar ihop med alla andra Microsoft-produkter

Microsofts filosofi är att alla produkter – från Outlook till Sharepoint, ska vara kompatibla och enkelt kunna utbyta data med varandra. Därför kan du också känna dig trygg i att dina andra investeringar i IT-lösningar på företaget fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics AX.

Uppfinn inte hjulet igen

I Microsofts partnernätverk finns det nästan alltid någon som gjort en lösning tidigare och det är ju dumt att uppfinna hjulet igen! Därför kan vi hjälpa till att hitta en lösning som passar er och som endast behöver mindre justeringar för att fungera som ni vill ha det.

På marken eller i molnet – du väljer

Mer och mer av digitala tjänster placeras i molnet. Självklart ska detta också vara möjligt för verksamhetssystem. Med Microsoft Dynamics AX, så har du valfriheten att placera din affärslösning lokalt eller i molnet. Microsoft Dynamics AX lever upp till alla standard och krav på till exempel säkerhet som man kan kräva av affärskritiska molntjänster.
Läs gärna mer om Dynamics AX på Microsofts hemsida